Kategorie

Producenci

Reklama

Wysyłka i zwroty

Wysyłka Twojej paczki

 

Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie od 3 do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmy, a w przypadku produktów na szczególne zamówienie może wydłużyć się nawet do 60 dni roboczych o czym Zamawiający zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną. Firma zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu dostawy, o takim fakcie kilent  jest informowany przez sprzedawcę telefonicznie lub mailowo. 

  

Zwrot Twojej paczki

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie/formularz zwrotu wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@agnik.pl w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Niezwłocznie po jego otrzymaniu konsument zwrotnie otrzyma stosowne potwierdzenie jego otrzymania.

2. Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń. Zwracany towar musi być kompletny. Produkt nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku gdy odesłany towar posiada widoczne ślady użytkowania oraz uszkodzenia, klient jest zobowiązany do rekompensaty na rzecz sprzedawcy.

3. Zwrot pieniędzy obejmuje tylko wartość odsyłanego towaru bez kosztów dostawy, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły przez nas oferowany. W przypadku gdy konsument wybrał sposób najtańszy koszt przesyłki będzie zwrócony.

4. W przypadku rezygnacji- odstąpienia od umowy konsument dostarcza towar na własny koszt.

Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć paragon lub fakturę vat wraz z oryginałem formularza zwrotu. Zwroty nie zawierające powyższych dokumentów nie będą mogły być realizowane do czasu ich dostarczenia. Konsumment ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Z.W.U.-H. Agnik prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta korektę faktury z prośbą potwierdzenia jej otrzymania i przyjęcia. 

 

 

 

Formularz zwrotu

 

Adresat: Z.W.U.-H. Agnik ul Piłsudskiego 62b Nysa 48-303

tel. 774335028 e-mail: sklep@agnik.pl

 

Ja, Imię i nazwisko.....................................................................

Adres zgłaszającego...................................................................

 

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży/zakupu następujących rzeczy...............................................................................

........................................................................................

 

z zamówienia nr/ nr faktury.......................................................

 

otrzymanego dnia...................................................................................

 

Zwrot kosztów proszę kierować na konto nr..............................................................................

 

podpis i data

 

 

5. Przesyłki odesłane na nasz koszt lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

6. Zwrotu  może dokonać tylko Zamawiający -Konsument.

7. Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana Państwu  przelewem bankowym na konto podanym w formularzu zwrotu.

 

Reklamacje

 

1. Z.W.U.-H Agnik odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.

3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji, jedynie w sytuacji gdy reklamacja zostanie  uwzględniona.

4. Do odsyłanego towaru klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub jednej z dwóch otrzymanych faktur VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wysłanie formularza reklamcyjnego poniżej i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres sklep@agnik.pl

 

 

Formularz reklamacyjny

 

Adresat: Z.W.U.-H. Agnik ul Piłsudskiego 62b Nysa 48-303

tel. 774335028 e-mail: sklep@agnik.pl

 

Ja, Imię i nazwisko.............................................................................

Adres zgłaszającego......................................................................

 

Informuję o reklamacji  następujących rzeczy.................................................................................

 

z zamówienia nr/ nr faktury.......................................................

 

otrzymanego dnia...................................................................................

 

Opis wady .........................................................................................

 

podpis i data

 

5. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie 1. jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sklepu internetowego. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres: sklep@agnik.pl

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Z.W.U.-H Agnik prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości


Strona głównaStrona głównaKoszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Promocje

Aktualnie brak promocji