Kategorie

Producenci

Reklama

Regulamin sklepu

 

Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma: Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy Agnik  ul. Piłsudskiego 62b Nysa 48-303 tel. 77 4335028 www.agnik.pl

zamówienia w sklepie na oferowane produkty po określonych cenach można składać poprzez:

- sklep internetowy,

Zamówienie ważne jest przez 7 dni od jego potwierdzenia. W przypadku nie opłacenia zamówienia w terminie będzie ono anulowane (umowę uznaje się za nieważną)

W celu poprawnego działania witryny sklepuzaleca sie korzystanie z przgladarki Firefox oraz Internet Explorer 7,8,9

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub  poprzez e-mail. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

Firma ZWUH Agnik realizuje zamówienia tylko na terenie RP

Firma ZWUH Agnik zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie od 3 do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmy lub potwierdzeniu zamówienia, a w przypadku produktów na szczególne zamówienie może wydłużyć się nawet do 30 dni roboczych o czym Zamawiający zostanie poinformowany poprzez e-mail. Firma zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu dostawy, o takim fakcie kilent  jest informowany przez sprzedawcę telefonicznie lub mailowo. 

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

Cena za dostawę każdego z produktów dostępna jest po zarejestrowaniu się Zamawiającego w systemie. Po włożeniu produktu do koszyka cena wylicza się automatycznie. W przypadku zakupów ważących powyżej 500kg cena transportu jest ustalana indywidualnie po kontakcie telefonicznym lub e-mail.

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna fakturę VAT lub paragon oraz niezbędne karty gwarancyjne. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielana jest gwarancja producenta.

Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:

-przelewem

-gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy w punkcie odbioru na ul. Piłsudskiego 62b w Nysie, po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności towaru przez sprzedającego w godzinach 8.00-17.00 poniedziałek-piątek.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie/formularz zwrotu wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@agnik.pl w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Niezwłocznie po jego otrzymaniu konsument zwrotnie otrzyma stosowne potwierdzenie jego otrzymania.

Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń. Zwracany towar musi być kompletny. Produkt nie może nosić śladów użytkowania. 

Zwrot pieniędzy obejmuje tylko wartość odsyłanego towaru bez kosztów dostawy, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy przez nas oferowany. W przypadku gdy było inaczej koszt przesyłki będzie zwrócony.

W przypadku rezygnacji- odstąpienia od umowy konsument dostarcza towar na własny koszt.

Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć paragon lub fakturę vat wraz z oryginałem formularza zwrotu. Zwroty nie zawierające powyższych dokumentów nie będą mogły być realizowane do czasu ich dostarczenia. Konsumment ma obowiązek zwrócić rzecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Z.W.U.-H. Agnik prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta korektę faktury z prośbą potwierdzenia jej otrzymania i przyjęcia

 

 

Formularz zwrotu

 

 

 

Adresat: Z.W.U.-H. Agnik ul Piłsudskiego 62b Nysa 48-303

 

tel. 774335028 e-mail: sklep@agnik.pl

 

 

 

Ja, Imię i nazwisko.....................................................................

 

Adres zgłaszającego...................................................................

 

 

 

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży/zakupu następujących rzeczy.................................................................

 

...............................................................................................

 

 

 

z zamówienia nr/ nr faktury.......................................................

 

 

 

otrzymanego dnia..........................................................................................

 

 

 

Zwrot kosztów proszę kierować na konto nr....................................................................................

 

 

 

podpis i data

 

 

 

Przesyłki odesłane na nasz koszt lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Zwrotu  może dokonać tylko Zamawiający -Konsument.

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana Państwu przelewem bankowym na konto podanym w formularzu zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas zwracanego towaru.

Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto ZWUH Agnik Mieczysław Karolczuk: DB POLSKA, nr rachunku: 16 1910 1048 2659 9845 2843 0001

- Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe"

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie w przypadku opcji zapłaty- przelew oraz jego potwierdzeniu przez klienta tj kliknięciem potwierdzam zamówienie. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką w kasie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77 4335028 lub 602302323

Firma Z.W.U.-H. Agnik informuje że składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Z.W.U.-H. Agnik z siedzibą w Nysie w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia. 

Firma Z.W.U.-H. Agnik zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. 
Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 
 
 
 

 


Strona głównaStrona głównaKoszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Promocje

Aktualnie brak promocji